icon_1
901 PRO FV Solar Cleaner je účinný, vysoce koncentrovaný přípravek, který je vhodný pro čištění fotovoltaických a termických článků.
icon_2
Při vývoji přípravku bylo přihlíženo na ekonomickou výhodnost jednofázové aplikace, účinnou a okamžitou čistící schopnost. Nanesená nano ochrana zvyšuje energetický výkon zařízení.
icon_1
901 PRO FV Solar Cleaner je účinný, vysoce koncentrovaný přípravek, který je vhodný pro čištění fotovoltaických a termických článků.
icon_2
Při vývoji přípravku bylo přihlíženo na ekonomickou výhodnost jednofázové aplikace, účinnou a okamžitou čistící schopnost. Nanesená nano ochrana zvyšuje energetický výkon zařízení.

Navyšte výkon a získejte efektivní ochranu
nano impregnace v jednom kroku.

NEJLEVNĚJŠÍ ÚDRŽBA FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ NA TRHU

Navyšte výkon a získejte efektivní ochranu
nano impregnace v jednom kroku.

NEJLEVNĚJŠÍ ÚDRŽBA FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ NA TRHU

i_1
BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ, NEZÁVADNÝ PRODUKT
i_2
VHODNÝ PRO BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
i_3
VYTVÁŘÍ NANO OCHRANU OŠETŘOVANÉHO POVRCHU
i_4
PŘÍPRAVEK URČENÝ K ŘEDĚNÍ
i_5
POUŽITÍ PŘÍPRAVKU JE BEZ ZDRAVOTNÍCH RIZIK
i_1
BIOLOGICKÝ ODBOURATELNÝ, NEZÁVADNÝ PRODUKT
i_2
VHODNÝ PRO BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
i_3
VYTVÁŘÍ NANO OCHRANU OŠETŘOVANÉHO POVRCHU
i_4
PŘÍPRAVEK URČENÝ K ŘEDĚNÍ
i_5
POUŽITÍ PŘÍPRAVKU JE BEZ ZDRAVOTNÍCH RIZIK
logo_solar
nano_si_logo

Chráněná výrobní receptura zajišťuje ideální spolupráci nano ochrany a její difuzity.   

Díky kombinaci biologicky odbouratelných, úzkospektrálních tenzidů a systému nano-částic Si02 umožňuje velice jednoduchou, ekonomicky výhodnou a bezpečnou aplikaci.   
Vrstva nano ochrany navíc nepodléhá delšímu rozmrzání, obtížnosti další údržby ani složitosti aplikace, která může vést k degradaci účinku tak, jak je známo u jiných, konkurenčních aplikací.
Specificky vyvinutý jako BEZPEČNÝ, 100% BIOODBOURATELNÝ ODMAŠŤOVAČ nahrazující hořlavá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje celé spektrum organických a anorganických nečistot, kterými jsou např. vosky, pily, mastné nečistoty a spad z lokálních infrastruktur.
901 PRO FV Solar Cleaner NANO je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou „2-4min.“, s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením optických vlastností.

901 PRO FV Solar Cleaner NANO
je biologicky odbouratelný ve zkrácené době.

MÁM ZÁJEM O APLIKACI
Specificky vyvinutý jako BEZPEČNÝ, 100% BIOODBOURATELNÝ ODMAŠŤOVAČ nahrazující hořlavá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje celé spektrum organických a anorganických nečistot, kterými jsou např. vosky, pily, mastné nečistoty a spad z lokálních infrastruktur.
901 PRO FV Solar Cleaner NANO je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou „2-4min.“, s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením optických vlastností.

901 PRO FV Solar Cleaner NANO
je biologicky odbouratelný ve zkrácené době.

MÁM ZÁJEM O APLIKACI
Princip spočívá v nanesení nano částic o velikosti 5-10nm na povrch ošetřované plochy, které se po aplikaci rovnoměrně rozmístí a zcela pokryjí jeho povrch. Výsledkem je dokonalá dokonalá a difuzní ochrana, která znemožňuje pevné uchycení nečistot a zajišťuje minimální odpor při sklouzávání sněhu.
Samotné nano částice nedrží na povrchu pomocí pojiva nýbrž za pomoci chemických vazeb a magnetických sil založených např. na Braunově či Van der Waalsově principu.
Díky tomu je výsledná ochrana zcela odolná proti působení mrazu a vlhkosti. Její stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání teplot nebo působení jiných chemických látek.

NANO PRINCIP

Difuzní nano ochranna
na principu
elektrochemické vazby

difuzni-vrstva
text
cert
text
vyvinuto
8

ÚČINNOST

901 PRO FV Solar Cleaner nano byl vyvíjen a testován na laboratorním FV modelu a dlouhodobě testován v praxi. U skupiny, kde byla provedena aplikace 1x ročně, bylo při téměř ideálních podmínkách v lokalitě téměř bez zatížení znečištěním organickými a anorganickými nečistotami naměřeno navýšení výkonu monokrystalického článku o 1,9%. U vzorku skupiny znečistěné dlouhodobým spadem organických a anorganických nečistot v lokalitě s vysokou hodnotou znečištění, bylo po aplikaci opakovaně naměřeno navýšení výkonu od 8% výše. Obvyklé navýšení výkonu při průměrné míře znečištění a frekvenci aplikace 1x za rok, je 4% a více.
Připomínáme, že častější aplikaci je nutné provádět zejména v průmyslových a zemědělských oblastech a kolem frekventovaných komunikací. Problémem je také období kvetení trav a stromů, kdy dochází k masivnímu rozvoji pylů a pryskyřic.
Máte zájem získat více informací o 901 Solar Cleaner NANO?
Nebo chcete udělat objednávku?

BestClean spol. s r.o.
Českobudějovická 13
382 41 Kaplice
Česká republika

Tel.: +420 605 060 907
e-mail: info@bestclean.cz
Spisová značka: C 25227 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
Název subjektu: BestClean spol. s r.o. / IČO: 05385270

bestclean_logo_footer

The Best Clean logos and name are trademarked by BestClean spol. s r.o. and fall under the jurisdiction of “Ownership of Materials” section below. All other logos, products, and company names mentioned in this website are trademarks of BestClean spol. s r.o. respective owners and subject to their own copyright laws, Foreign or Domestic.
Copyright 2016 BestClean spol. s r.o. © All Rights Reserved.